Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών

Υπηρεσία Basic Advance
Μηνιαία Συνδρομή 35,00 € 49,00 €
Τέλος Ενεργοποίησης 125,00 € 125,00 €
Τέλος Μετατροπής 55,00 €  55,00 €

Χρεώσεις Εξοπλισμού

Υπηρεσία Τιμή
Αγορά Play Box Παρέχεται δωρεάν ως χρησιδάνειο
Εγκατάσταση Εξοπλισμού (προαιρετικά) 60,00 €
Τέλος Φθοράς ή Μη επιστροφής εξοπλισμού 140,00 €

Λοιπές Χρεώσεις

Υπηρεσία Τιμή
Εργασίες προσαρμογής προγράμματος
(τροποποίηση ροής, δημιουργία κατά παραγγελία μακετών, φόρτωση βίντεο κλπ.)
37,00 € / ανθρωποώρα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

  1. Οι αναγραφόμενες τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%.
  2. Το τέλος μετατροπής καταβάλλεται εφάπαξ σε περίπτωση αλλαγής πακέτου από Basic σε Advance και αντίστροφα.
  3. Στην περίπτωση φθοράς ή απώλειας ή δυσλειτουργίας του εξοπλισμού με υπαιτιότητα συνδρομητή ή σε περίπτωση που, μετά τη λύση με οποιονδήποτε τρόπο της σύμβασης, ο συνδρομητής αρνηθεί για οποιονδήποτε λόγο να αποδώσει στην εταιρεία τον Εξοπλισμό στις υπηρεσίες που περιλαμβάνεται στην προσφορά, εντός 30 ημερών από τη διακοπή της υπηρεσίας, ο συνδρομητής υποχρεούται να καταβάλλει στην εταιρεία το Τέλος Φθοράς ή Μη επιστροφής εξοπλισμού που αναφέρεται παραπάνω.
  4. Η πλήρης εγκατάσταση περιλαμβάνει τη διασύνδεση του Medical Channel Play Box με το Wi-Fi Router του συνδρομητή, λήψη περιεχομένου σε ένα μόνο σημείο στο χώρο του συνδρομητή. Τυχόν επιπρόσθετες κατασκευές ή υλικά χρεώνονται κατόπιν συνεννόησης του συνδρομητή με τον εγκαταστάτη.